آیا فریاد حزب اللهی ها همچنان مسموع خواهد بود؟

۱۳۹۲/۰۱/۲۶ آیا فریاد حزب اللهی ها همچنان مسموع خواهد بود؟

ظاهر ماجرا این است که برخی دغدغه مندان اخلاق و ارزش ها، کار حکومت را به حاکمان سپرده اند و در گوشه ای هر از گاهی فریاد «وا اسلاما» سر می دهند. نه من و نه هیچ کس دیگر طبعاً حق ندارد به این دغدغه ها بی حرمتی کند یا حق انتقاد را از آنها بگیرد، اما این صداهای بلند چقدر معتبر است و اساساً چقدر می تواند منشأ اثر باشد؟ آینده ی سیاسی ایران چه نسبتی با این صداها دارد و آیا جریانی که داعیه ی ارزش ها را دارند، با گذشته ی ارزش های تاریخ سیاسی پیش از خود خویشاوند است؟

 1. در دوران حاکمیت تکنوکرات ها و اصلاح طلبان، جریانی اجتماعی با وجهه ای فرهنگی شکل گرفت که رویه ی غالبش انتقاد از وضع موجود بود. وضعی که ارزش های انقلابی و اسلامی را در محاق سیاست های اقتصادی سرمایه سالارانه و رفتارهای دیوان سالارانه و اشرافیت دولتمردان می دید. در دوران اصلاحات تجرّی ژورنالیستهای رادیکال در قوام گیری شکل رادیکالتری از آن جریان اجتماعی موثر بود. جریان فوق الذکر اجمالاً حزب اللهی ها، حامیان اصلی ولایت فقیه و بازماندگان نسل دفاع مقدس دانسته می شدند. جریانی که به تدریج دریافته بود که ظاهرا عمدی در کار است تا هیچ بخشی از قدرت و حاکمیت سهم او نباشد؛ این اتفاق ذهنیتی را قوام داد و آن اینکه اگر دولت و قدرت در دستان ما باشد، اوضاع قطعاً بهتر از این خواهد بود. عجیب است که شکل گیری ادبیات عدالتخواهانه در اوائل دهه ی هشتاد شباهت هایی با وضعیت بین الاذهانی اوائل انقلاب پیدا کرده بود. به عبارت دیگر «حزب اللهی ها» شانزده سال گذشته را از خود و از انقلاب نمی دانستند و در عین حال با اعتقاد به آرمان های صدر انقلاب مترصد فرصتی بودند تا سرآغاز یک تحول بنیادین باشد. این توقع و ذهنیت با پیروزی این جریان در شورای شهر دوم تهران و مجلس هفتم سر و شکل جدی تری گرفت. آنچنان که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ طیف گسترده و کمتر شناخته تری از سیاستمداران کاندیدای ریاست جمهوری شدند. انتخاباتی که اینبار نشانه هایی آشکار از حضور سهم جریان «حزب اللهی ها» با خود به همراه داشت.
 2. دولت احمدی نژاد برای جریان مدعی ارزش های انقلابی، آغاز دورانی بحساب می آمد که در انتظار آن، امکان نقد دولت های پیشین را پیدا کرده بودند؛ این یعنی آزمایشگاهی برای سنجش انبوهی از ادعاها و انتقادها. اما به نظر می رسید کمتر کسی به برخورد مسأله های اصلی با انگاره های ارزشی فکر کرده بود. هرچند که این مسأله ها به هیچ وجه جدید و نوپدید نبودند. با پوشش نامتعارف چه باید می کردیم؟ اختلاط ناخواسته در دانشگاه ها و جامعه چگونه باید سیاست می شد؟ بالارفتن سن ازدواج همزمان با دشواری اشتغال و افزون شدن تحریکات جنسی چگونه باید مدیریت می شد؟ صدها هزار زن جوان مطلقه و بیوه چگونه به امنیت روانی، اقتصادی و آرامش روانی و جسمی باید برسند؟ برای نشاط اجتماعی جوانان چه برنامه ای باید پیاده کرد؟ با طیف وسیع هنرمندان و سینماگران واگرا با ارزش ها و عرف های دینی با چه روشی باید تعامل می کردیم؟ برای اقناع و رضایت فکری طبقه متوسط جدید شهری که طی سالیان گذشته فربه تر از همیشه شده بودند، چه می توانستیم بکنیم؟ و… این مسائل ادامه دار است و دولت های پیشین به روش های خود به آنها پاسخ داده بودند و همین پاسخ ها بود که زمینه ی اعتراضات جریان «حزب اللهی» به عنوان حامیان اصلی ارزش های اسلامی و انقلابی را فراهم کرده بود. آیا این جریان می توانست همچنان در کناری بایستد و مدعی ارزش ها باشد؟ اگر این اتفاق رخ می داد می توانستیم در تاریخ این جریان را اپوزوسیون دائمی نظام جمهوری اسلامی قلمداد کنیم! اما پاسخ های احمدی نژاد و دولت او به مسائل فوق از همان ابتدا زمینه ی شکل گیری مجدد طیفی از اعتراضات «حزب اللهی» را فراهم کرد. هنوز چند ماه از آغاز دولت نهم نگذشته بود که در گوشه و کنار کشور جلساتی در نقد اطرافیان رئیس جمهور برگزار شد. حضور شخصی از نزدیکان رئیس جمهور در مجلسی خاص در ترکیه، ماجرای دف زنان حامل قرآن، طرح امکان حضور زنان در ورزشگاه ها، ادبیات شبه ناسیونالیستی و شبه آرکائیستی برخی اطرافیان رئیس جمهور و خود او، دیدارهای خاص با برخی هنرمندان خاص و برخی دیگر از این دست رخدادها جریان سنتی تر متدینین و انقلابی ها را از گرد رئیس جمهور پراکنده کرد و بدبینی و واگرایی طیفی از روحانیون و «حزب اللهی»ها را موجب شد. هرچند حمایت های کم نظیر رهبر معظم انقلاب به عنوان یک عامل غیرقابل انکار، در ادامه یافتن حمایت های جریان فوق الذکر از دولت  موثر بود.
 3. دولت احمدی نژاد برای به بلوغ رسیدن جریان «حزب الله» و دغدغه مندان ارزش ها مرحله ی بسیار مهمی است. شاید این هشت سال باید می گذشت تا ساده انگاری هایی که برخی از جریان ما با آن مواجه بودند برطرف می شد. ساده انگاری از این بابت که حفظ و توسعه ی ارزش ها به تمامه اتفاقی دستوری و از بالا به پایین تلقی می شد و اخلاقیات و تربیت شهروندان در گرو اسلام خواهی و ارزش مدار بودن دولت مردان. بسیاری همچنان ترجیح می دهند حاکمیت ارزش ها را در قالب یک دستورالعمل سیاسی دنبال کنند و به همین مناسبت فریاد «وااسلاما» سر میدهند. بنابر همین زمینه ها می شد پیش بینی کرد که دیر یا زود دولت جریان «حزب الله» که بتازگی با مسائل متعدد اجتماعی مواجه شده است، برای مدیریت فضا به روش های زودبازده سیاسی و «دستورالعمل درمانی» روی بیاورد. همان چیزی که برای تبدیل کردن یک دولت عدالت محور و ارزشمدار به یک مجموعه ی تکنوکرات کافی بود.
 4. همیشه اشتباه و انحراف اصلی دربرآورد شیوه های تحقق ارزش ها بوده است. غالباً جریان دغدغه مند و متعهد به ارزشها از شرایط تحقق ارزش ها غفلت و به انتقاد ظاهری بسنده کرده بود. این غفلت شاید دوجانبه بوده است. به همان میزان رفتارهای دولت عدالت محور، رفتارهایی سخت افزاری و شعاری بوده از اقتضائات فرهنگی رفتارها غفلت شده بود. تحقق امر اخلاقی و ارزشی فارغ و بیرون از امرسیاسی است. اگر اینچنین نبود چگونه است که علیرغم تذکرات دائم علما و اساتید اخلاق، از سیاستمداران ما روز به روز بیش از گذشته رفتارهای نپخته، لجوجانه و جاه طلبانه سر میزند؟ و مگر امروز دستورات اخلاقی خودش به زمینه ی نزاع سیاستمداران بدل نشده است؟ باید بیاندیشیم که چرا هرقدر میزان دستورالعمل های اخلاقی و ارزشی بیشتر می شود، توجه به آنها گویا کمتر می شود. تکنوکراسی و دیوان سالاری و اشرافیت با لفظ و لفاظی از بین نمی رود. عالم تجدد اقتضائاتی دارد که بخواهیم یا نخواهیم ثمرات اخلاقی و ارزشی خود را به ما تحمیل میکند. چگونه است که رشد جمعیت ایران ظرف چند سال به یک چهارم می رسد و سیاستها و دستورالعمل ها هم راه بجایی نمی برد؟ ماجرای اخلاقی کردن و ارزش مدار کردن جامعه مانند قصه ی ورزش قهرمانی و اخلاق است که نه از دست منشور اخلاقی و کمیته ی انضباطی کاری برآمد و نه تبلیغات گسترده ی بازی جوانمردانه و جایزه دادن به جوانمردان. ما تجدد و توسعه را امری سهل و معمول پنداشتیم که می توان با پول آنرا خرید و بکار گرفت و سپس با «دستورالعمل درمانی» اقتضائات غیردینی و غیربومی آنرا سیاست کرد. آیا ما طرحی برای امر آموزش های ابتدایی داشتیم؟ آیا برای سینما و سایر حوزه های هنر و فرهنگ ایده ای داشتیم؟ آیا تکلیفمان با دینی شدن رسانه معلوم شده بود؟ آیا بین اشتغال زنان و اقتضائات فرهنگی ناشی از آن نسبتی برقرار کرده بودیم؟ آیا تعریفی از زن تراز انقلاب اسلامی داشتیم؟ آیا فساد اقتصادی را فقط ناشی از بی پروایی اخلاقی می دانستیم یا به آفتهای ساختاری هم اندیشیده بودیم؟ آیا برای ادبیات بین المللی مان فکری کرده بودیم؟ آسیب های اجتماعی را از چه طریقی می خواستیم درمان کنیم؟ افسردگی و فشارهای روانی را با کدام مدل نشاط اجتماعی می خواستیم جبران کنیم؟ رسانه ها و ژورنالیسم ما برای تحقق آزادی بیان چه مسیری را باید طی می کرد؟ دانشگاه ها چطور باید به سامان می آمد و درگیر مسائلمان می شد؟ و ده ها مسأله ی دیگر که رهبری را برآن داشت تا پس از گذشت ۱۴ سال از طرح الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، خود رأساً مرکزی را تشکیل دهد و مسیری فراقوه ای را برای گشودن راه آینده آغاز کند.
 5. تجربه ی اکنون جریان «حزب الله» هزینه ی بسیار برده است. از این به بعد این جریان باید برای آینده ی خود منطق و سبک و سلوکی بیابد. اکنون با گذشت دودوره ی ۴ ساله، سرنوشت «حزب اللهی»ها و نسبتشان با دولت محل تأمل است. آیا قرار است همچنان با رویه ای انتقادی از حاکمان دستورالعمل و توضیح مطالبه کنند؟ و آیا همچنان فریاد های «وا اسلاما» مسموع است و ادعاها منطقی است؟ نویسنده ی این سطور نمی خواهد با شماتت منتقدین از آنها بخواهد تا به دولت بپیوندند و آن را در پیشبرد اهدافش یاری دهند؛ مسأله فراتر از انتقاد یا همکاری است. مسأله های واقعی جامعه جلوی روی ماست و ما نتوانستیم آنگونه که شاید برای آنها پاسخی بیابیم. آنها را در لفافه ای از سیاست ورزی پوشاندیم و وجه المصالحه یا بهانه ی تسویه حساب با جریان رقیب کردیم. نرم افزارها و برنامه ها وسیاستگذاری ها همچنان مهجور ترین بخش حاکمیت اند و هنوز سرگیجه ها برطرف نشده است برخی از مهمترین کاندیداهای دور بعد باافتخار از تکنوکراسی دم می زنند. از ابتدا بنا براین بوده که دولت در جمهوری اسلامی طرحی نو در اندازد و به اقتضائات شناخته شده ی عالم سکولار تن ندهد. اینکه دست کم ۱۶ سال ریل گذاری امر توسعه در کشور به مقصد مدرنیته ی سکولار انجام شده است، محو کننده ی اهداف اصلی انقلاب نخواهد بود بلکه کار بعدی ها را دشوار می کند که کرده است. جریان «حزب الله» نمی تواند مانند گذشته مشی کند. او فرصتی را که بدنبالش بوده بدست آورده و از دستش داده است. این بدان معناست که ادعاهایش مسموع نخواهد بود. دولت احمدی نژاد در طرح برخی مسائل جسور بود و نشان داد که می خواهد برای شان فکری بکند، اما وقتی نرم افزاری نداشته باشی، نتیجه اش می شود نشریه ی «خاتون» یا برخی تئوری های بی سر و ته انسان شناختی. «حزب الله» باید مراقب ارتجاع باشد. ارتجاع یعنی بازگشتن به فریادهای «وا اسلاما» و موضع انتقادی و مطالبه ی بی منطق آرمان ها؛ اگر «حزب الله» می خواهد در گشودن مسیر آینده سهمی داشته باشد باید امر اخلاقی و دغدغه های ارزشی را از محاق سیاست بیرون بکشد و برای مسأله های مزمن و نوپدید جامعه اش پاسخی بیابد.

  ۱۰۳ دیدگاه ثبت شده

  1. وااسلاما

  2. ان الله لایغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم

  3. از این که به مسایل حجاب و جنسی و زن چند بار اشاره کردی ولی فقط یکبار حرف از “نابسامانی” (حتی نگفتی فساد) اقتصادی زدی می شود فهمید مغزت کجا ها کار می کند. واقعیت این است که آنچه تو و امثال تو حزب الله می نامید هیچوقت به انتقادی به مسایل حقی و حقوقی (از جمله حقوقو همان زنان) نداشتید و ندارید و این از چشم هیچکس پوشیده نماند و نیست. خودتان با خودتان حرفی می زنید و خودتان می خندید و فکر می کنید هنر مندید. حزب الله هیچوقت یک جریان فکری واقعی و مستقل نبوده. در حد عمله قدرت به میدان میامدید و هرگز برای مردم نیامدید. برای همین حرف آنچه که حزب الله می نامی خریداری ندراد، مگر توسط بعضی لایه های همان قدرت. می دانم که این نظر منتشر نمی شود. نوشتم که خودت بخوانی.

   • نقیض صحبت شما:”آیا فساد اقتصادی را فقط ناشی از بی پروایی اخلاقی می دانستیم یا به آفتهای ساختاری هم اندیشیده بودیم؟”
    مطلبو درست بخون آرش جون!

   • aqaye arash daqiqan lahzeye terore naa farjame emam khamene’i ishoon dashtan rajebe hoqooqe zanan sohbat mikardan wa hamishe banowan ham dar kalame ishoon ham dar kalame hezbollah jaygahe wizhe’i ro dashte shoma ya darin amdan wa dooneste in harf ro mizanin ya inke waqean nemidoonid. omidwaram ke halate dowom dar qebale shoma sedq kone wa azatoon mikham ke bejaye tekrare koor kooraneye harfhaye doshmanane qasam khordeye in mardom, sathe etelaate khodetoono bala bebarin.
    ba tashakor az doctor yamin poor

   • آقای آرش توجه کردی جنابعالی و همفکران شما در بیشتر موارد با توپ وتشر و با جملاتی غیر مودبانه با مخالفین خود صحبت میکنید!!
    ادب مرد به ز دولت اوست برادر!

  4. با سلام خدمت استاد محترم دکتر یامین پور
   از نظر حقیر به نکات جالبی اشاره کردید. ولی باز هم فقط انتقاد بود. مانند انتقاد حزب اللهی ها از ادوار دولت.
   به نظر من مشکل عمیق تر از این ترسیم شماست. مشکل در اساس طیف حزب اللهی هاست. گروهی که پای آرمانها در دقیقه ی ۹۰ و لبه پرتگاه تمام قد پشت انقلاب می ایستند(مثل جنگ و فتنه و …)؛ و در خوشبینانه ترین حالت در شرایط غیر اضطرار لب به انتقاد میگشایند. و حاصل هم همان است که گفتید. ولی این گذار طیف آرمان خواه (گروهی که فقط آرمان ها را “میخواهد”)به طیفی که آرمان ها را میسازد و در جامعه مستقر میکند ؛ هزینه کم ندارد. مانند هر رشدی. شاید دوره ی ۸ ساله ی احمدی نژاد هزینه ی همین رشد بود. وقتی میتوان گفت حزب اللهی ها فرصت را از دست دادند که این رشد صورت نگیرد. رشدی که لازمه ی آن نسلی است که بداند چگونه به آنچه که از آرمان ها و ارزش ها میخواهد، برسد. نسلی که بعید است از دل دانشگاه و حوزه ی فعلی متولد شود.

  5. شمار بسیاری از مردم همجون شما فکر نمی کنند،

  6. سلام بسیار قابل تامل بود ممنون

  7. دِ آخه قوربونت بشم ، احمدی نژاد که حرف می زنه می گن تو کارت رو بکن ، حرف نزن ، فکر نکن! بعد سی سال از انقلاب نرم افزار اقتصادی و سخت افزار غربی داره اقتصاد کشور رو مدیریت می کنه ، ضمنا این حرکت نرم افزاری بر عهده ی من و شماست و قبل از اون بهتره یه مطالبه گری از حوزه های علمیه بشه که تو این همه سال چه کاری برای نرم افزار انقلاب انجام دادن؟! نقش حوزه در این جریان سازی بیشتر از دولت نیست؟نباید باشه؟چرا هیچ کی انتقادش به اون سمت نمی ره؟اصلن میذارن کسی ازشون انتقاد کنه؟این موضوع جوانب بیشتری از دولت داره

  8. سلام و درود؛
   دوست عزیز این مطلب شما در پایگاه اینترنتی و بسته فرهنگی عمارنامه منتشرگردید.
   http://www.ammarname.ir/link/20800
   ما را با درج بنر و یا لوگو در وبگاه خود یاری نمایید .
   موفق و پیروز باشید .
   عمارنامه http://ammarname.ir/—- info@ammarname.ir
   یا علی

  9. سلام
   حرفتان رال کاملاً قبول دارم. اما از این که خاتون را مثال زدید بسیار آزرده شدم. برخوردی که با خاتون شد نشان از اوج بی بصیرتی جریان حزب الهی دارد که دلش به شنیدن حرف های در گوشی خوش است. خاتون نمونه ی سنگی است که یک نادان (نسیم آنلاین) درون یک چاه می اندازد و هزار عاقل از بیرون آوردن آن عاجزند. بررسی اتفاقی که برای خاتون افتاد نشان می دهد که چگونه ما خودمان بزرگترین مانع در پیشبرد اهداف انقلاب هستیم. نسیم حقیقت را تحریف می کند با پیامک های انبوه همه را به واکنش وا می دارد، علما را به جان دولت می اندازد، مخالف حرف آقا درباره ی آزاد اندیشی و نیز پرهیز از اختلاف عمل می کند. حاج منصور با اشاره به خاتون در شب ۱۹ ماه رمضان حکم مرگ صادر می کند. جوانفکر محکوم می شود (کافی است موارد اتهام و حکم دادگاه به صورت عمومی منتشر شود تا این جریان بی نیاز از تبلیغ، ۳۰ میلیون رای بیاورد.) برای خرد کردن اعتبار دولت یگان ویژه به روزنامه ایران حمله می کند و … این درحالی است که جوانفکر هرگاه به دادگاه فراخوانده شده بوده رفته بوده است. جوانفکر راهی بیمارستان می شود و …
   دولت از مداحان شکایت می کند تا به ۴۰۰ هزار تومان جریمه و البته تبرئه محکوم شوند. بعد جوانفکر در ساعت سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل دستگیر شود. پس از سخنرانی از این موضوع مورد سوال واقع شود. بیاید ایران، قصد اوین کند با بهانه های من در آوردی جلوگیری شود (با فرض قصد دیدار جوانفکر، چه چیزی در آن دارای مشکل است؟ آیا این دیدار کاهش محکومیت به دنبال دارد یا چیز دیگری و …) نامه نگاری ها و بعد هم …
   یک مستند از این اگر تهیه شود ۵۰ میلیون رای در صندوق این جریان می ریزد.
   از ماست که بر ماست. در نقد دشمن هم باید انصاف داشت، نه چون ما خیلی خوب هستیم، چون بی انصافی به نفع دشمن است. کاش در این باره می نوشتید.

   موفق و پیروز باشید.

  10. سلام دکتر جان
   مسائل را خوب تبیین کردین ولی مشکل اصلی اینجاست که دولتی که خود برآمده از امت حزب الله بود، در عمل به بیشتر دغدغه های حزب اللهی ها پاسخ در خوری نداد و نه در جبهه فرهنگی و حتی در راستای جریان سازی ارزشهای اسلامی، بیشتر از دولتهای قبلی عمل نکرد.
   همچنین مشکل دیگر جریان موسوم به حزب الله، درک نکردن و راه حل اجرایی ارائه ندادن به مسائل فرهنگی است و همیشه خود را در جایگاه خواستار دیده است نه در جایگاه خواسته.

  11. وقتی شما واقعیت جامعه رو نمی پذیرید ،چطور می خواهید براش طرح و نقشه و برنامه بدید ،شما فعلا باختید چون استراتژی دارید ولی برای رسیدن بهش تاکتیک ندارید ،مشکلتون هم اینه که استراتژی که همون دین رو بد فهمیدید . می خواستم یک بحث طولانی بکنم ولی دیدم شما هم مثل مرادتون آیت الله مصباح که گفت اصلاح طلبان {که می تونیم نماینده یک جریان فکری درون نظام بدونیمش} اصلا هیچ پایگاهی بین مردم ندارند ، هستید
   یوم تبلی السرائر

  12. سلام.
   راستش یه سوالی مدتیه ذهنم رو درگیر کرده. مگه از آرزوهای و دغدغه های حضرت آقا نیست که فرمودند: “امیدوارم ده میلیون حافظ قرآن داشته باشیم”؟ پس چرا ما بچه های ولایی همی برای این موضوع نداریم. حقیقت اینه که به نظر من علت تاکید حضرت اقا هم به این موضوع به این دلیل است که حفظ قرآن مقدمه انس و عمل به قرآن است. و این انس دایمی و عمل به قرآن جامعه را از فتن و شداید حفظ نموده و مقدمات زندگی اسلامی و جامعه اسلامی را فراهم خواهد نمود.
   ولی حیف که دوستان فعال فرهنگی اجتماعی ما در سراسر کشور کمتر به این موضوع توجه دارند…
   یا حق

  13. سلام و ادب
   دغدغه شما در زمینه تفکر انقلابی برای توسعه و تمدن سازی اسلامی ارزشمند و مورد تحسین است؛ ولی به طور خلاصه چند انتقاد به مطالب شما وارد است.
   اولا مهمترین نقدی که در مطالب شما یافتم انتقدات چنیدینو چند ساله خود ما حزب اللهی ها و خصوصا رهبر انقلاب است البته به حوزه های فکری این انقلاب اسلامی یعنی حوزه های علمیه که به جرات می توان گفت اصلا در مسیر تمدن سازی و توسعه نیستند.
   دوما دولت احمدی نژاد یک دولت کاملا ارزشی و فرهنگیست؛ از اهتمام به زیرساخت ها که با روحیه عدالت محوری جریان یافته تا اقدامات شعری ایشان مانند ترویج مهدویت در زندگی روزمره انسان ها و در اصطلاح دست یافتنی کردن ایشان. ولی انقاد جدی ای که بر این دولت وارد است مقوله حرکت سیستماتیک و سازمان یافته فرهنگیست که باید توسط تیم های فکری و گروهی جریان حزب الله که دولت سعی کرد از آن ها در دولت استفاده کند انجام می شد امثال آقایان صفار هرندی و آقایان مشابه که متاسفانه نه تنها اقدامات سازنده ای نداشتند بلکه همان نظام فکری متحجرانه راست سنتی گذشته را پیاده کردند که جواب گوی نظتام اجتماعی فعلی نبوده. حقیقتا باید قبول کنیم این عرصه ، عرصه ایست که جریانات فکری اصلاح طلب امثال آقایان حجاریان و ابطحی بسیار در آن موفق تر بوده اند… پس این نبود نیروی کارآمدست که این ضربات را به عرصه فرهنگی کشور وارد کرده نه آقای احمدی نژاد و اطرافیان ایشان.
   سوما مطلب شما را درباره تشتت جبهه حزب الله کاملا پذیرفتنیست؛ نمی دانم چرا ولی ما عادت کردیم هی خودی ها را می زنیم… این جمله امیر المومنین (ع) به قوم سرکش کوفی که اهل شام در باطل خود متحدند ولی شما در حق خود از هم پراکنده اید حرف دل است که هزار سال از آن می گذرد ولی کهنه نشده.
   ضمنا نظرتان در رابطه با نشریه خاتون درست نیست. انشالله اون مجموعه به شما پاسخ خواهند داد.
   ممنون
   یا علی

  14. هر روز دلم به زیر باری دگر است در دیدهٔ من ز هجر خاری دگر است

   من جهد همی‌کنم قضا می‌گوید بیرون ز کفایت تو کاری دگراست

  15. سید محمد حسینی /

   سلام دوست عزیز و کسی که شاید آینده ای شبیه بعضی از گمنامان دیروز و و مطرح های شهید امروز داشته باشد
   من نگران شما هستم می ترسم بجای اینکه بخواهی نظر اسلام را مطرح کنی “من بی تقوا ” را معرفی کنی، کاش اگر اوینی ( البته فعلا با فاصله ی زیاد) قرار بود از این قلم بیرون بیاد در هاله ای از “غیر من” رشت می کرد؛ تاشاید اگر روزی کسانی به او تمایل داشتند ولایت فقیه بدون “نظر کارشناسی من” به او عرضه می کرد.
   از خداوند توفیق شما را می خواهم
   التماس دعا

  16. هم قشنگ بود، هم دردآور!

   کار برای آیندگان اصلا راحت نیست!

   کاش قدرت ایمان و توکلی که خداوند در دهه‌ی ۶۰ در رزمندگان حزب‌الله قرار داده بود، به حزب‌الله این زمان هم می‌داد!

   هر چه هست از همین قدرت ایمان است که کم شده و شاید کسی باید بیاید ایمان حزب‌الله را درمان کند! البته هنوز هستند کسانی که به جای فریاد «وااسلاما» عمل می‌کنند در سکوت…

   باشد که ما و هر آن که داعیه حزب‌اللهی بودن دارد، اهل عمل شویم…

  17. بخوانید:

   طعم خوش پایداری منهای افراط و تفریط (نقدی بر عمل‌کرد حامیان و منتقدان جبهه پایداری)

  18. شما می گویید تقریبا نیمی از عمر جمهوری اسلامی مطابق سلیقه حزب الهیان نبوده !و شاید به دنبال اوردن دلیلی برای ضعف مدیریتی و خرابی اوضاع هستید!!!
   اتفاقا یکی از بهترین سالهای انقلاب برای خانواده ها در دل همین این دوران بوده دورانی که قشر متوسط رشد کرد .در حالیه که شما سعی می کنید اصلاحات را معادل دنیا پرستی قرار بدهید که مردم به نحوی دیگر فکر می کنند .
   مشکل اینجاست که تریبون دست کسی است که اصلا تفکری نزدیک به اصلاح طلبی ندارد و طبیعتا بر علیه ان می گوید.
   جریان حزب الهی هر گز در ایران فرا گیر نبوده .به عبارتی من در پایتخت و در اطرافم بسیار کم چنین ادمهایی می بینم .
   از این رو ناگزیر دلیل رای اوردن احمدی نژاد را روستاهای دور افتاده اعلام کردند !!!در سال ۵۷ این پایتخت بود که سرنوشت سیاسی ایران را رقم زد و در سال ۸۸ این روستاها و شهرهای کوچک بودند که گفته می شد سرنوشت سیاسی ما را رقم زدند!!!
   جریان حزب الهی مخالف دیگر مردم دنیا حرکت می کند .وقتی از شما می خواهیم که بگویید چرا در دنیا اینقدر مخالف دارید می گویید این مربوط است به اهداف ما که با شیطان مبارزه دارد !!!
   ولی من نفهمیدم چرااکثریت نسل بشر روی گردان است از شما ؟
   فضای کشور را بسته نگاه می دارند و سپس صدا و سیما مردم بدون اطلاع را بمباران تبلیغاتی می کند .

  19. اگر «حزب الله» می خواهد در گشودن مسیر آینده سهمی داشته باشد باید امر اخلاقی و دغدغه های ارزشی را از محاق سیاست بیرون بکشد و برای مسأله های مزمن و نوپدید جامعه اش پاسخی بیابد.
   ………………..
   باید اینطور جمله تان را تکمیل نمایید که جریان حزب الهی برای ادامه حیات خود بهتر است عقلانیت را جایگزین احساسات نماید.باید به مردم با گرایشها و سلیقه های متفاوت احترام بگذارد و از برخورد فیزیکی اجتناب نماید .
   جریان ححزب الهی باید دست به تصفیه بزند و عناصر تند رو را از بدنه خود جدا نماید و وارد یک گفتگوی منطبق با خواستهای مدرن تر مردم شود .
   شکافی بزرگ میان حزب الله و بسیاری از مردم جامعه وجود دارد .
   شکافی که باعث شده گفتگویی مناسب و سازنده مابین حزب الله و مردم دگر اندیش وجود نداشته باشد .
   شما نگاهی به سایت خودتان بکنید. به ندرت کسی با سلیقه متفاوت تمایل دارد اینجا بیاید.زیرا با برخورد ی مواجه می شود که بهتر است نیاید .

  20. حزب فقط حزب الله /

   لعنت بر فسادی که از استین دین بیرون امد.

  21. ایمان خلقتی /

   هر جریانی و هر ایده ای نیاز به برنامه و روش اجرا دارد .
   زمانیکه یک اراده برای رسیدن به یک هدف خاص ، بدون برنامه و روش اجرا عمل کند و گام های منطقی تعریف شده نداشته باشد ، پس از اندکی دچاراحساس بی نتیجه بودن تلاش شده و رو به پاسخهای مقطعی و زود بازده می آورد .
   این را در زندگی شخصیمان نیز می توانیم رصد کنیم.

  22. نظر سنجی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در سایت ایران سنج
   برای شرکت در این نظر سنجی بر روی نشانی زیر کلیک کنید:
   http://osoolgera.persianblog.ir/post/28
   به امید سربلندی ایران عزیز

  23. سلام
   شما کاربران محترم می توانید با عضویت در بخش خبرنگار افتخاری ما را از مطالب خود بهره مند و سایر دوستانتان را از عقاید خود مطلع نمایید .

   همچنین با عضویت در خبرنامه می توانید آخرین اخبار را بلافاصله پس از قرار گرفتن بر روی سایت در ایمیل خود دریافت نمایید .

   ما را از نظرات ارزشمند خود از طریق صفحه تماس با ما مطلع فرمایید .
   ما را با لینک ” بصیرت قرآنی”به دوستان خود معرفی کنید.
   باتشکر
   بصیرت قرآنی

   http://basirat14.ir/

  24. مثل همیشه عالی بود
   امروز در همایش هفت تیر از دیدنتاون مشعوف شدیم…

  25. انسیه طبقی /

   سلام برادر وخدا قوت
   یاد خاطره ای از شهید احمدی روشن افتادم که همسرشون نقل می کردند که هر وقت بحث مسایل سیاسی مملکت مطرح می شد(که قطعا طرح وپرداخت این بحث ها وقت زیاد وبالطبع انرزی بالایی می طلبدوبخش زیادی از ذهن فعال یک فرد رو در گیر میکنه ) که کی ؟چه کار کرد ؟ ایشون می فرمودند ما باید کار خودمون رو دقیق وبی نقص انجام بدیم(البته نقل به مضمون)

  26. lezat bordam
   parchame hezbolahia hamishe balast
   janam fadayr rahabre moslemine jahan

  27. جالب بود به ماهم سر بزن

  28. سلام
   دو مورد از سخنان محمود احمدی نژاد در این چند روز گذشته را رهبر انقلاب قبلا پاسخ گفته اند. یکی اینکه احمدی نژاد در سخنان اخیرش گفته: “برخی می‌گویند چرا حرف‌هایی می‌زنید که توقع مردم بالا برود در حالی که ما رییس‌جمهور شدیم که حق مردم را به مردم بدهیم، در برابر فساد و ظلم سکوت نکنیم و جلوی فساد را بگیریم ” و دیگری اینکه ” نمی گذارند کار کنیم”. پاسخ های رهبر انقلاب را در لینک زیر بخوانید.
   یا علی
   http://yaasekabud.blogfa.com/post-60.aspx

  29. با سلام
   نقدهای شما کمی غیرمنصفانه است،
   بنا بر این حرف ۱- جریان حزب الله وقتی به صحنه آمد بدون برنامه بود و ۲- نتیجه آن هم خوب نبود.
   اما به نظرم من جریان سوم تیر یکی از الطاف الهی بود، چون اگر جریان سوم تیر محقق نمی شد، معلوم نیود امروز ایران چه می شد!!!
   جریانی که در سوم تیر توسط حزب الله و یک تیم فکری با وجود علما رقم خورد هرچند دچار تزلزل و زیشه و اشتباه بود،(که طبیعی است، چون لشگر که بی مرگ نمی شود) اما جلوی پیشرفت قارچ گونه تفکرات و اندیشه های غربی را گرفت.
   عقبه جریان سوم تیر شخصی است که ائدولوک نظام است.
   به نظر من کمی نقدتان تند بود
   ولی گاهی این نقدهای تند برای بهبود کار مفید است.
   ممنون

  30. سلام آقای یامین پور من به مسائل تئوریک کاری ندارم اما آنچه در عمل اتفاق افتاده این است :( هر چند پذیرش واقعیت برایتان مشکل باشد) در دوران اصلاحات هم توسعه کشور و رفاه مردم و زیرساخت های عمرانی و عدالت پیشرفت چشمگیری کرد و هم اخلاق و دینمداری ( به معنای واقعی و نه شعاری ) در بین مردم رواج یافت و هم اعتماد مردم به نظام بسیار ارتقاء یافت و هم فساد اقتصادی و اخلاقی در بین دولتمردان یا افراد حلقه اول دولت و احزاب و گروه های رسمی اصلاح طلب بسیار کم اتفاق افتاد اما در دوره دولت احمدی نژاد( که عصاره حزب اللهی های مورد نظر شما بوده و هست ) هم اقتصاد کشور نابود شد هم ارزشهای دینی و اخلاقی در کشور سقوط کرد و هم فساد اداری و اقتصادی گسترده و وسیع روی داد که افراد رده بالای دولت مثلا حزب اللهی و ولایتمدار در آن متهم می باشند و هم بی عدالتی و پارتی بازی و شکاف طبقاتی رشد چشمگیری داشت
   اینها را آمار هم تایید میکنند و میدانید که قابل انکار نیست اما اگر اصرار دارید که بگویید شما و همفکرانتان از آسمان افتاده اید و خاص هستید ونام خاص حزب اللهی برای خودتان برگزیده اید و بقیه مردم کم و بیش منحرف و بی دین هستند بدانید که این طرز فکر خواص و بزرگان یهود است که مکرر در قرآن مذمت شده است (ضمنا بنده جانباز , خانواده شهید و به شدت علاقه مند به امام و نظام هستم لطفا فکر بد نکنید ) البته وحید خان اگر به حزب اللهی بودن به مثابه نردبان و ابزاری برای رسیدن به منافع و مناصب نگاه میکنی انتظار ندارم به حرفهایم توجه کنی راحت باش

  31. سلام
   با توجه به تلاش رسانه های وابسته به هاشمی رفسنجانی در نشان دادن دولت وی به عنوان یک دولت کارآمد و لزوم بازگشت به قبل از سال ۸۴ نقایص دولت های هاشمی در بیانات رهبر انقلاب در آدرس زیر جمع آوری شده است.
   با “ویژگی های آقایان به قول خودشان تکنو کرات در بیانات رهبر انقلاب” به روز هستم.
   یا علی
   http://yaasekabud.blogfa.com/post-75.aspx

  32. سلام
   چی میشه دولت حزب اللهی هم همه چیز رو فدای مصلحت میکنه آیا این کار درسته نرمش در قبال چی اگر احمدی نژاد میخواست افکار حزب اللهی رو پیاده کنه چی میشد شاید احمدی نژاد به اون اندازه که باید نشان داد که تعریف درستی از حکومت دینی نداره راهی رو رفت که خاتمی رفت یه ذره کمتر بیشتر باید دید خود حزب اللهی ها هم پا بند آرمانهای که وجود داره هستند و راه حل دارند

   • حزب فقط حزب الله /

    کاربر سورنا متاسفانه من متوجه جملات شما نمی شوم !!!خودتان دوباره بخوانید؟

  33. محتوای خیلی خوبی داشت متن تون،اما خیلی پیچیده و دشوار بود.پیشنهاد میکنم روان تر بنویسید تا راحت تر وسریع تر بخونیم.
   در ضمن مصداق برخی مثال هاتون نامفهوم بود!
   با تشکر

  34. برادر جان کمتر چیزی که به آن می اندیشیم همین چیزهاست.
   ما باید برویم سراغ نرم افزارهای لازم برای بنا گذاری امپراطوری خدا در دنیا.
   با کپی برداری و بزک کردن همان حرفهای سکولار نمی شود به این آرمان رسید.
   وا اسلاما باید بشود وا انفسنا!
   ارادت شدید
   قربانت

  35. حزب فقط حزب الله /

   حزب الله مسولیتی نمی پذیرد!فقط شعار می دهد.این ها دیگر طرفدار ندارند.
   امروز حزب الهی ها نمی گویند چرا دولت خاتمی را بد می دانند نمی گویند چرا هزینه کردند بر سر احمدی نژاد؟چرا الان از او استقبال نمی کنند؟
   نمی گویند چرا مردم از انها دل خوشی ندارند.چرا در هیچ برنامه ای موفق نشدند و چرا دم از نابودی بقیه می زنند .

  36. به مناسبت ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس کلیپی از بچه های بوشهر

   http://mostazafin.tv/latest-video/video/200_modafean-khalij-fars

  37. سلام. با انتقادی ساده از رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله عالی) به روز هستم.
   khavaremaineeslami.blogfa.com

  38. باسلام
   کاملا حرفتون رو قبول دارم بحث نهضت نرم افزاری همچنان مغفول مونده هرچند عده ای به معنای واقعی کلمه در این زمینه جهاد می کنند(خصوصا اقتصادرو که مطلع هستم) اما باید نهضت بشه
   اما به نظرتون در بدنه مدیریتی جایی برای پذیرش این مباحث وجود داره؟! نمونه اش خود شما به عنوان فعال در این عرصه چقدر تونستید در فضای فرهنگی کار کنید؟مدیران چقدر اجازه فعالیت به شمای نوعی دادند؟
   نمیدونم چی بگم…

  39. استاد از دیشب که فهمیدم وهابی ها با حجر بن عدی چیکار کردن دارم دیوانه میشم………
   خیلی اعصابم به هم ریخته….
   از یه طرف دشمنای قسم خورده ی خارجی از یه طرف دیگه هم دشمنان به ظاهر دوست داخلی….
   واقعا امام خامنه ای چه صبری دارن….
   خیلی دلم گرفته استاد….

  40. هوالحبیب
   با “قرار نیست برویم تعطیلات!…” بروزم…
   حتما سر بزنید…

  41. با سلام
   اصولا به نظرم می رسد که نقطه ی شروع تولید علم بومی در حوزه ی علوم اجتماعی هم همین پاسخ یافتن برای مسایل نوپدید اجتماعی است.
   چیزی که دغدغه ی رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر بوده است و یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی.
   به قول شما در این زمینه ها فقط فریاد کشیده ایم!!!!!!

  42. سلام

   درد فرهنگی، درد فرهنگی، همه اسیرش هستیم. فرهنگ چیز همه گیر است. همه جامعه ما مشکل فرهنگی دارد، جریان حزب اللهی ما هم بخشی از مشکلات عمومی جامعه را دارد و بخش دیگری هم به خاطر مذهبی بودن نداشتن سبک زندگی تبیین شده تراز اسلامی. دوستی که به برخورد بد با نشریه خاتون اشاره کرد حق دارد این هم از ضعف های عمومی فرهنگی در جامعه ما است.
   خدا خیر بده شما رو، کم هستند کسانی که فکر می کنند ما کمبود تبیین و برنامه و راهکار فرهنگی داریم، عموما فکر می کنند همه چیز مهیا است مشکل ما فقط عمل نکردن است.
   بخش دیگری از درد هم به من بر می گردد هم شما اینکه ما ایراد را هم خوب دیده باشیم ما هم مطلب و کالا نداریم

  43. درسال حماسه سیاسی ودرانتخابات ریاست جمهوری ، مابه کسی رای می دهیم که به مردم امید به زندگی ببخشد . چراکه بی تفاوتی دولتها باعث شده مسن ترها بخاطراینگه مبادا روزی برای امرارمعاش شرمنده فرزندان ویا دیگران شوندنسبت به آینده مضطرب ونگران باشند وجوانان نیز ازبیکاری به آینده بی علاقه ، افسرده ودچار روزمرگی وخمودگی شده باشند . ، پس اولا” برای سرپرستان خانوار حداقل بیمه بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی سهم دولت درنظر گرفته وبه حساب تامین اجتماعی واریزنماید وسهم افراد اختیاری باشد . دوما” برای جوانان بیکارمقرری ماهیانه درنظر بگیرد . متاسفانه نمایندگان مجلس هم تاکنون هیچگونه اقدامی نکرده اند . به عبارتی مانند ملی شدن نفت وگازومنابع طبیعی، منابع انسانی یعنی آحادجامعه نیزملی اعلام بکند. زیرا آرامش حق ما ست. لطفا” جهت ادای دین به جامعه امروزی ونسل های آینده ،اطلاع رسانی کرده وبادیگران درمیان بگذارید.

  44. ُسلام
   شنیدم فردا توی دزفول برنامه داری
   حتما میام بینمت

  45. هتک حرمت به قبر نورانی حجر بن عدی توسط وهابی های وحشی! سبب شد تا حداقل امثال من درصدد شناخت این صحابه والامقام پیامبر اکرم اسلام ص در آییم.

   … به زور می خواهند شیعیان را از عقایدشان سست کنند و عزیزانمان را مفقود الاثر! ولی بیشتر جاودانه شدند اولیا و دوستان خداوند.

   … به زور خواستن مردم ایران را ولایت زده کنند ولی جاودانه شد ۹ دی

   به زور خواستن بی حجاب کنند ناموس ملت را ولی زنانمان بیشتر از قبل به چادرهایشان دل بستند!

   …. وقتی دیدن به زور نمیشه! شروع کردن قطره ای کار کردن! مثل قطرات آب برو ی تخته سنگ.باید صبور بود و منتظر نتیجه دل خواه. این قاعده طبیعت و خواست خداوند هست، همه چیز باید به تدریج و ارام و به نرمی شکل بگیرد .با زور و یه صورت آنی نمیشود.قران به تدریج نازل شد.سخن به نرمی در دل فرو می رود.محبت و عشق به آرامی وارد قلب می شود…

   به زور نمی شود … به زور نمی شود حجاب رو به زنان و دخترانمان تحمیل کنیم.به زور نمی شود.تدریجی،به آرامی و به نرمی…

   جواب عکس می دهد.قاعده طبیعت هست….

   به زور نمی شود محبت و علاقه مان به پیغمبر و یاران والامقامش را به یغما ببرند…

   آنها آلت دست خداوند هستند برای رسیدن ما به سعادت!

   • کاربرمحترم D:صحبت هاتون در موردمحبت به پیامبرواهل بیت،حماسه های سیاسی و…رو قبول دارم.اما کمی بیشترباخودتون خلوت کنبد وفــــــــــکر کنید،مطمئن هستین که بانوان ما بیشتر از قبل به حجاب وچادرشون پایبند ومقبد هستن؟؟؟؟
    به والله که در حیرتم از این همه تلاش وپشتکار دشمن برای به یغما بردن عفت وحیای زن ایرانی.
    خدارو شاهد میگیرم که چقد متنفر شدم از رفتن به خیابون وکوجه وبازار حتی برای انجام کارهای ضروری .از اینکه مجبورم نگاه های زهر آلودی رابه خود وچادرم تحمل کنم که سرانجام وزاییده ی لگد مال کردن عفت ونجابت عده ایی به بار نشستهاست…
    اللهم عجل لولیک الفرج….

  46. دانشجوی ایرونی /

   با عرض سلام و ادب
   مطالب جالب و قابل تامل بود
   بیایید بیشتر از قبل برای فرج آقامون دعا کنیم و خودمون رو آماده کنیم که به لطف خدا انشاالله فرج نزدیک است…
   اللهم عجل لولیک الفرج
   راستی آقای دکتر به نظر من بهتره در جلسه بعد کلاسهای عمق دیدتون درمورد نقش مرد در خانواده نیز صحبت کنید چون بحثتون خانواگی شد و یه جورایی احساس کردم یک طرفه به قاضی رفتید! و همه تغصیرها رو گردن زن انداختید(البته میدونم موضوعتون زن در اسلام بود و باید اینطوری صحبت میکردید)!ولی بهتره برای تکمیل مطالب در مورد نقش مرد نیز صحبت شود چون به همان اندازه که زن مقصر هست در ایجاد اختلاف ودر نهایت طلاق مرد نیز مقصر است

  47. /
   با سلام بر شما دوستان انقلابی

   با مطلب مهم و قابل تأمل:

   دست اندکاران شورای نگهبان تحمل می کنیم ، ولی نگران همسویی ناخود آگاه شما با دشمنان داخلی و خارجی هستیم

   به روز شده ام. دوستان حتما” مطالعه بفرمایید.

   http://noore14d3.blogsky.com

   /

  48. سلام
   با توجه به اظهارات اخیر اعضای ائتلاف پیشرفت در مورد حوزه سیاست خارجی، مقایسه ای در مورد این اظهارات با بیانات رهبر انقلاب صورت گرفته است.
   با “از جامعه جهانی رهبر انقلاب تا جامعه جهانی ۱+۲″ به روز هستم.
   Yaasekabud.blogfa.com

  49. سلام پس چرا آپ نمیکنین؟!!!!

  ارسال دیدگاه شما

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  7 + 1 =