آخرین ارسال ها

درباره ی برنامه ی به اصطلاح مناظره…

۱۳۹۲/۰۳/۱۲ درباره ی برنامه ی به اصطلاح مناظره…

ارسال شده توسط در سرتیتر, سینما و تلویزیون

فهم من از برنامه به اصطلاح مناظره ی کاندیداها: ساختار مضحک و سوال برانگیز مناظره تلویزیونی که همه ی توان کارشناسی تلویزیون را زیر سوال برد، صدای برخی کاندیداها را درآورد و البته بقیه ی...

ادامه مطلب

آیا فریاد حزب اللهی ها همچنان مسموع خواهد بود؟

۱۳۹۲/۰۱/۲۶ آیا فریاد حزب اللهی ها همچنان مسموع خواهد بود؟

ارسال شده توسط در سرتیتر, مقالات

ظاهر ماجرا این است که برخی دغدغه مندان اخلاق و ارزش ها، کار حکومت را به حاکمان سپرده اند و در گوشه ای هر از گاهی فریاد «وا اسلاما» سر می دهند. نه من و نه هیچ کس دیگر طبعاً حق ندارد به این...

ادامه مطلب

چرا تکنوکرات ها لبخند انکار می زنند؟

۱۳۹۲/۰۱/۰۲ چرا تکنوکرات ها لبخند انکار می زنند؟

ارسال شده توسط در مقالات

«آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟» یک سوال سنتی و قدیمی است. سوال متاخری وجود دارد که با رویکرد پدیدارشناسانه مطرح می شود و اتفاقاً مبداء تحولات متاخر است و آنهم اینکه «آیا وسیله ممکن است...

ادامه مطلب
صفحه 3 از 3123